Rendkivüli Közlemények     English

 

 

ÚJKENYÉR ÚRVACSORA

2019 augusztus 18

vasárnap de. 11:00

Vaughan Rd. templomunk

gyülekezeti termében

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Ha magyar legyen magyar

A TORONTÓI MAGYAR KONZULÁTUS

Torontóban:
175 Bloor St. East, Suite 1109, South Tower, Toronto, Ontario, M4W 3R8

HÉTFŐ: 09.00 – 16.00
KEDD, SZERDA: 09.00 – 12.30

CSÜTÖRTÖK: 09.00 – 16.00

647 349-2550

 

--------------------------------------------------

NEMZETI TRAGÉDIÁNK LEGNAGYOBB VESZTESEI

A MAGYARORSZÁG HATÁRAIN KÍVÜL REKEDT

MAGYARUL BESZÉLŐ MAGYAROK

ÉS LESZÁRMAZOTTAIK

SZÁMÁRA

MOST SZERTE A VILÁGON

EGYSZERŰSÍTETT HONOSÍTÁSI ELJÁRÁSSAL

MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁG KÉRELMEZHETŐ

ę

A kettős állampolgárság fogalmának tisztázása:

Ha valakinek már van két állampolgársága

és ezek mellett még magyar állampolgár is szeretne lenni,

nincs semmi akadálya,

mert a kettős állampolgárság

nem azt jelenti,

hogy van két állampolgárságom és nem lehet több,

hanem azt,

hogy van egy állampolgárságom

és mellette annyi állampolgárságot még szerezhetek

amennyit lehetőségem van megkérni

és megadnak ezen a kerek világon.

Például:

(van egy kanadai állampolgárságom

és mellette 1 román, 1 brazil, 1 délafrikai, 1 ausztráliai.

Tehát: 1 kanadai + 4 másik = ez a kettős állampolgárság)

 

TÁJÉKOZTATÓ

AZ EGYSZERŰSÍTETT HONOSÍTÁSRÓL:

ę

KATTINTSON RÁ ITT VAN AZ

ę

Állampolgárság hivatalos honlapja

ę

KATTINTSON RÁ ITT VAN

ę

Az Ottawai Magyar Konzulatus Honlapja:

http://www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/CA/hu/Konzuliinfo/konzuli_ugyek.htm

ę

MILYEN IRATOK KELLENEK

AZ EGYSZERŰSÍTETT HONOSÍTÁSHOZ

ę

I.

KITÖLTENDŐ NYOMTATVÁNYOK 

A   MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁG EGYSZERŰSÍTETT HONOSÍTÁSÁNAK KÉRELMEZÉSÉHEZ

1

 

honosítási - visszahonosítási kérelem nyomtatvány

A honlapról: http://www.allampolgarsag.gov.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=133&Itemid=71 letölthető és kinyomtatható honosítási - visszahonosítási kérelem nyomtatvány PDF formátumban, mely  használható egy személy vagy házaspár vagy szülő és szülők, valamint kiskorú gyermekük/gyermekeik kérelmének egyben történő beadásához;

(a szülők és a 18 év alatti gyermekek egy nyomtatványt használnak)

(mindengyermek 18 év felett külön nyomtatványt tölt ki),

2

 

ADATLAP külföldön történt születésének hazai anyakönyvezéséhez - nyomtatvány

A honlapról http://www.allampolgarsag.gov.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=133&Itemid=71  letölthető az adatlap a kérelmező(k) külföldön történt születésének hazai anyakönyvezéséhez

 

3

 

ADATLAP külföldön történt HÁZASSÁGÁNAK hazai anyakönyvezéséhez - nyomtatvány

A honlapról http://www.allampolgarsag.gov.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=133&Itemid=71   letölthető az adatlap a kérelmező(k) külföldön történt házasságának hazai anyakönyvezéséhez;

 

Az egyszerűsített állampolgársági kérelem nyomtatványának kitöltésén kívül

2. - ki kell tölteni minden családtagnak külön-külön a születési anyakönyvi nyomtatványt is - azért mert mindenki külön-külön magyar születési bizonyítványt kap.

3. - házastársaknak pedig a házassági anyakönyvi nyomtatványt is - azért mert minden házaspár magyar házassági bizonyítványt kap.

A nyomtatványokat majd az átvételkor kell aláírni.

4

 

Névmódosítás iránti kérelem- nyomtatvány

A honlapról http://www.allampolgarsag.gov.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=133&Itemid=71  letölthető a névmódosítási kérelem nyomtatványa.

Névmódosítási kérelem kitöltése:  amennyiben  kérelmező nem magyar születési anyakönyvi kivonatában  a magyar nyelv szabályaitól eltérő formában jegyezték be magyar családi és/vagy keresztnevét, és magyar irataiban szeretné nevének magyar változatát használni, kérelmezheti nevének magyar megfelelőjére való módosítását.

Aki nevét magyarosítani akarja ki kell töltse a névmódosítási nyomtatványt.

II.

EGYSZERŰSÍTETT  HONOSÍTÁSI  KÉRELEMHEZ  SZÜKSÉGES  IRATOK

1

 

Saját eredeti születési anyakönyvi kivonat :  ha  nem magyar  nyelven van  kiállítva, közjegyző által hitelesített magyar fordítás is  kell hozzá;

Minden idegen nyelvű eredeti dokumentumnak meg kell legyen a közjegyző által hitelesített magyar fordítása.

A beadásnál magukkal kell hozzák az eredeti dokumentumokat bemutatásra. Csak hitelesítés nélküli másolatot nem fogadnak el.

 

 

2

 

Családi állapot igazolása (a nem magyar nyelven kiállított iratokhoz közjegyző által hitelesített magyar fordítást kell csatolni):

 

a/ HÁZASOK  esetében: eredeti  házassági anyakönyvi kivonat („long form”-   amely tartalmazza az összes nevet és adatot);

 

b/ ELVÁLTAK esetében: jogerőre emelkedett  válóperi ítélet, vagy válási bizonyítvány (divorce certificate); 

 

c/ ÖZVEGYEK esetében: elhunyt házastárs  halotti  anyakönyvi kivonata és a volt házassági  anyakönyvi kivonat. 

 

3

 

Személyazonosító irat: érvényes útlevél vagy érvényes jogosítvány

A személyazonosítóiratot: érvényes kanadai útlevelet vagy érvényes jogosítvány nem kell magyarra fordítani.

 

4

 

Magyar  származás igazolása:

 

 a/ Ha kérelmező maga magyar állampolgárként született 1921. július 26. előtt, vagy 1938. november 2. és 1945. január 20. között olyan területen, amely akkor magyar fennhatóság alatt volt, de a magyar fennhatóság később megszűnt, elegendő saját születési anyakönyvi kivonata. Ha a születési anyakönyvi kivonat nem magyar nyelven lett kiállítva, közjegyző által hitelesített magyar fordítást kell hozzá csatolni.

 

b/ Ha kérelmező nem magyar állampolgárként  született,  családjában vissza kell keresnie olyan közvetlen felmenőt  (szülő, nagyszülő vagy dédszülő), aki  maga annak idején magyar állampolgárként született . Ilyen esetben be kell szerezni a magyar állampolgárként született felmenő születési anyakönyvi kivonatát, valamint a kérelmező és a magyar állampolgárként született felmenő közötti esetleges további felmenő(k) születési anyakönyvi kivonatát (például: ha az apa született magyar állampolgárként, akkor az apa születési anyakönyvi kivonata elegendő; ha a nagypapa született magyar állampolgárként, akkor a nagypapa születési anyakönyvi kivonata mellett az ő leszármazottjának (kérelmező apja vagy anyja) születési anyakönyvi kivonatát is be kell szerezni, stb.). Amennyiben a születési anyakönyvi kivonat(ok) nem magyar nyelven lettek kiállítva, közjegyző által hitelesített magyar fordítással kell ellátni azokat. 

 

c/ Ha bár a kérelmező maga nem  magyar állampolgárként született ,  de az 1938. november 2. és 1945. január 20. közötti   területváltozások következtében megszerezte a magyar állampolgárságot ,  és erről  hivatalos  magyar  irat áll rendelkezésére (például: magyar útlevél, magyar katonai dokumentum, magyar állampolgársági vagy illetőségi igazolás/bizonyítvány, stb.), akkor ezzel a magyar okirattal lehet igazolni a magyar származást (ilyen esetben nem szükséges a felmenő(k) születési anyakönyvi kivonatát külön beszerezni).

 

 

Egy családon belül, még ha 18 éven felüliek is, és külön kérelmezik az állampolgárságot a család többi tagjától, ugyanazok a dokumentumok érvényesek nekik, amit a szülők mutatnak be. A szülők példánya megfelel nekik is.

 

III.

KÖVETELMÉNY

6

 

Kézzel megírt önéletrajz 18 évet betöltött kérelmezőnek.

7

 

Magyar nyelven kell tudni, ezért minden 14 év feletti kérelmezőnek személyesen kell beadnia iratait, hogy a konzul vagy a konzulátusi alkalmazott jelenlétében nyilvánvaló legyen a magyar beszélőkészség társalgási fokon.

 

8

 

Egy útlevél méretű képet minden 18 évet betöltött kérelmezőnek csatolni kell a beadványához.