Contacts    
Hungarian Canadian Forum

World Alliance of Reformed Churches

World Council of Churches

Kanadai Magyar Református Lelkészegyesület

Királyhágómelléki Református Egyházkerület