Kapcsolatok    
Kanadai Magyarok Fóruma

Református Világszövetség

Egyházak Világtanácsa

Kanadai Magyar Református Lelkészegyesület

Királyhágómelléki Református Egyházkerület