Bulletinek     Description: Description: Description: C:\TEMRE\images\ca.gif

 

 

 

 

ELSŐ MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ
439 Vaughan Rd. Toronto, Ont. M6C 2P1

sznscmr (Cale copy.JPG

 

Lelkipásztor: Nt. Vass Zoltán


Templom
és parókia telefonja: (416) 656-1342
Presbitérium jegyzője:
Herman Béla (416) 633-7577


 

Templom honlapja: www.temre.com

 

 

 

Kórusvezető:

Inokai Csaba

   Orgonán játszik:
  VASADI
RUBINA

 

Istentisztelet előtt, szólj Istenhez.

Az Istentisztelet alatt, engedd, hogy Isten szóljon hozzád.

Istentisztelet után, egymáshoz szóljatok!

 

 

EGYHÁZUNK ÉLETE

HÍREINK

cimer alap29be.tif

IstentiIstentisztelet: minden vasárnap d.e.11 óra

 

Lelkészirodában fogadás:

indokolt és sürgős esetben személyes, családi és közösségi ügyekben  a lelkipásztortól  telefonon lehet fogadást kérni.

 

Vasárnapi iskola és hitoktatás: az istentisztelet ideje alatt

.

Konfirmációi előkészítő  megbeszélt szombatokon ½ 2-től ½ 4 óráig

.

A Női Kör  megegyezés szerinti hétköznapon reggel 8 órától csigát készít. Utána bibliaórát tartunk délután kb.1:00 órától

 

A CÍM-KÁRTYA nyomtatványokat, kérjük töltsék ki a két oldalán  és tegyék a perselyes tányérba..

HANGFELVÉTEL készül az igehirdetésről minden alkalommal  melyről másolatot lehet kérni $3-os önköltségi áron az istentisztelet után a lelkészi hivatalban. Töltsük ki a CD igénylő kártyát és tegyük a hangszalag igénylő faragott  dobozba a kijáratnál. A következő vasárnap a lelkészi hivatalban felvehető.

 

Szeretettel kérjük testvéreinket,

hogy akik eddig még nem használtak adakozási boríték, kérjenek.

Az adakozási boríték használata:

 

1. Rendszeres adakozásra szoktat

2. Adónyugtát kap használója

3. Egyháztagság megállapításánál a rendszeres templomba járás és úrvacsorázás mellett a harmadik szempont az egyház fenntartása.

 

Az év végén ADÓNYUGTÁT kap az adakozó.

 

Egyházunk Diakónia Szolgálata

a következő alapítványokra gyűjt

adományokat: 

Pápai Ref. Teológián szegény családból származó teológusok megsegítése.

Kőszikla Alapítvány Debrecen. idős betegek, akiknek orvosságra sem jut.

Utolsó Szalmaszál Alapítvány Szabolcsba élelmiszer csomagokra

Morzsákat Lázárnak Alapítvány Kárpát-Ukrajnába árva és félárva gyermekek ajándék csomagokra karácsonyra

A Debreceni ref. Kollégium Gimnáziumá-ban rászoruló diákok megsegítése.

 

Az adományokról az év végén adónyugtát adunk

 

 

 

 

 

 

 

 

2013_punkosd.jpg

 

 

 

 

 

 

 

cserkesz cimer

a 24-es „KÁROLI GÁSPÁR”

CSERKÉSZCSAPAT

 

Foglalkozások:

Táborozás.  Anyáknapi ünnepség.

Locsolkodás. Tábortűz.

Akadály verseny Fillmoreban.

 

VÁRJUK A TOVÁBBI JELENTKEZŐKET

416-656-1342

A cserkészet

az ISTEN, HAZA, EMBERTÁRS

és MAGYARSÁG SZOLGÁLATÁRA

neveli cserkészeit.

 

2012_Punkosd.jpg